חברת בשביל הנגישות אינה אוספת נתונים אישים אודותיך באופן אוטומטי.
אנו חולקים את הנתונים שנשלחו אלינו באישורך עם ארגון צד שלישי או מוסדות אחרים, למטרות של עיבוד ההזמנה שלך כפי שפורט לעיל ולצורך הצגת פרסומות ,או אם יידרש לעשות כך על פי חוק.

אתר זה משתמש ב-Google Analytics (שירות ניתוח אינטרנט המסופק על די Google Inc.).
גוגל משתמש ב"עוגיות" שהן למעשה קבצי טקסט הנשמרים במחשב שלך כדי לסייע לאתר לנתח כיצד משתמשים גולשים באתר. המידע שנוצר על ידי העוגייה בעת שימוש באתר (כולל כתובת ה IPשלך) מועבר ומאוחסן על ידי גוגל לשרתים בארצות הברית.
גוגל תשתמש במידע זה לצורך הערכת השימוש שלך באתר, איסוף דיווחים על פעילות אתר האינטרנט של מפעילי אתר, ומתן שירותים אחרים הנוגעים לפעילות באתר ושימוש באינטרנט.
Google עשויה גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים כנדרש לעשות כך על פי דין, או צדדים שלישיים כדי לעבד את המידע בשמה של גוגל.
אתה רשאי לסרב לשימוש עוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך, עם זאת שים לב שאם לא תשייך את כתובת ה-IP שלך עם כל הנתונים אחרים שנאספו על ידי גוגל אתה עושה זאת ,לא תהיה מסוגל להשתמש בפונקציונליות המלאה של אתר זה.

בשימוש באתר זה ובשליחת טופס עם פרטייך, את\ה מסכים לעיבוד המידע אודותיך על ידי Google למטרות המפורטות לעיל לצורך פרסום עתידי בכל אמצעי ברשות החברה.

למה משמש המידע שנאסף.
אנו דורשים מידע על מנת להבין את הצרכים של המשתמש ולספק שירות טוב יותר, ובעיקר מהסיבות הבאות:

• מעקב אחר רישומים פנימיים והעברת הפרטים ללקוח המפרסם.
• אנו עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו
• אנו עשויים מעת לעת לשלוח דוא"ל פרסומי על מוצרים חדשים, מבצעים מיוחדים או כל מידע אחר שבו אנו חושבים שאתה יכול להיות מעוניין באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת
• מעת לעת, אנו עשויים גם להשתמש במידע שלך כדי ליצור איתך קשר למטרות מחקר שוק אנו עשויים לפנות אליך בדואר אלקטרוני, טלפון, פקס או דואר. אנו עשויים להשתמש במידע על מנת להתאים את האתר בהתאם לתחומי העניין שלך.