נגישות
אתרי אינטרנט

נגישות אתרי אינטרנט

השירותים שלנו

הנגשת אתרי אינטרנט ואפליקציות

כיום רשת האינטרנט הינה חלק בלתי נפרד מחיינו; היא משרתת את האדם בכל תחומי החיים-מבחינה אישית, בריאותית, תרבותית, מקצועית, לימודית, אקדמית, צרכנית, ועוד. 

בעוד שאתרי אינטרנט זמינים ונגישים כמעט לכל דורש לא כך הדבר עבור אנשים עם מוגבלות, כפי שהיום ברור שכל בניין או חנות צריכים להיות נגישים ולאפשר גישה נגישה לכולם, לרבות אנשים עם מוגבלות, ולצורך כך עליהם לבצע הסדרי נגישות כגון: חניית נכים, רמפה לצד המדרגות, מעלית בבניין ושרותי נכים, כך היום יש להנגיש גם אתרי אינטרנט ואפליקציות.

כחלק מתהליך ההטמעה ראשית יש לבצע סקר נגישות לאתר האינטרנט.

סקר נגישות לאתר מהווה חלק בלתי נפרד מכל תהליך הטמעת נגישות אונליין. במסגרת הסקר, נבדקים אלמנטים קריטיים וחשובים במפת האתר ובממשק עצמו, המסייעים לאפיין את האתר ואת הפתרון האופטימלי בדרך להטמעה מלאה של כללי הנגישות וקבלת אישור נגישות כנדרש בחוק.

התאמה לסטנדרט בינלאומי

מטרת הסקר היא לאתר ולזהות פערי נגישות, ולספק תכנית פעולה לגבי אופן התיקון שלהם. לגבי אתרים ישראלים, הבדיקה שמבוצעת במהלך הסקר פועלת על פי הסטנדרט הבינלאומי של W3C WIA WACG – Web Accessibility Guidelines וכן על פי סטנדרטיים בינלאומיים נוספים.

בסופו של דבר, המטרה היא להסיק את המסקנות המתבקשות מהסקר, להפיק דו"ח ממצאים, ליישם פתרונות פרקטיים להטמעה ולהביא את האתר לרמת הנגישות הנדרשת על פי התקנות.

4 צעדים חשובים:

  1. אם מדובר בהגשת אתר חדש – עלייך לוודא שמפתחי האתר מחויבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.
  2. אם מדובר בהנגשת אתר קיים או חלק ממנו – עלייך לוודא שמפתחי האתר מחויבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.
  3. במידה ומפתחי האתר הינם עובדי הארגון שלך מומלץ ללמוד את הנושא לעומק ובנוסף להעסיק יועץ מומחה בתחום.
  4. יש לבצע סקר נגישות לתוכנה ולמפות את הליקווים הקיימים .

ליצירת קשר