נגישות מתו"ס

מבנים, תשתיות וסביבה

נגישות מתו"ס

מבנים, תשתיות וסביבה

מי הוא מורשה נגישות מתו"ס?

מורשה נגישות מתוס הוא זרועו של המחוקק בתחום יישום תקנות הנגישות המתייחסות למבנים, התשתיות והסביבה.
לתפקיד מורשה נגישות מתוס יכול להתמנות רק מי שעמד בדרישות הסף (אדריכל או מהנדס רשומים או הנדסאי רשום בתחום המבנים) כפי שמוגדר בתקנות.
בתפקידו זה הוא בפועל מבקר, מפקח וכן מאשר, את תהליכי התכנון, ורישוי הבניה, ורישוי העסקים.

מתי נדרש אישור של מורשה נגישות מתו"ס?

השירותים שלנו

סקר נגישות

חברת בשביל הנגישות מבצעת סקרי נגישות באופן מדוייק ומקצועי מזה שנים רבות. השירות ניתן בזמינות גבוהה וליווי לאורך כל הדרך על להשלמת התהליך.

השלב הראשון של סקר הנגישות כולל בדיקה ובקרה יסודית של המבנה הנדרש בבדיקה, תוצאות הסקר מוגשות כדו"ח ליקויים מפורט המתאר את המצב הקיים והמצב הנדרש ואת הפער שיש להשלים וכיצד. הדו"ח מלווה בתמונות ומפרטים לפי הצורך .

בשלב השני מזמין הסקר מבצע את התיקונים הנדרשים , הפערים שעלו בדו"ח, אנחנו כאן ללוות ולייעץ בכל שאלה והתלבטות בזמן הביצוע.

בשלב האחרון , לאחר שתסיימו לתקן את כל הנדרש, נחזור למבנה לבדיקה נוספות ובמידה ולא נותרו פערים, יופק אישור נגישות למבנה.

חשוב לציין כי סקר נגישות צריך להיות מבוצע על ידי מורשה נגישות מתו"ס (מבנים , תשתיות וסביבה) ובנוסף גם על ידי מורשה נגישות השירות.

סקרי הנגישות מתקיימים גם במבנה קיים (ישן) וגם במבנה חדש
סקרי נגישות מחייבים התייחסות לשני המימדים על פי מאפייני המקום וגם הפעילות המתרחשת בו (סוג השירות).

 מי מחוייב בביצוע סקר נגישות למבנה?

כל גוף, ו/או מקום שבו מסופק שירות כלשהו לציבור הכללי ו/או הפרטי.
עסקים קטנים וגדולים, חברות, ארגונים, רשויות מקומיות  וגופים ציבוריים חייבים לעמוד בדרישות נגישות מתו"ס ונגישות השירות כאחת.

אישור נגישות לרישיון חידוש עסק

אישור נגישות לחידוש או הפקת רישיון עסק, השירות ניתן באופן מותאם לסוג העסק וגודלו.

חובת הנגישות חלה על עסקים שמופיעים בצו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) שקובע לגבי כל סוג עסק והשטח שלו את אופן הוכחת הנגישות באחת מבין האפשרויות הבאות:

  • באמצעות תצהיר
  • באמצעות הגשת חוות דעת של מורשה נגישות שירות בלבד, או באמצעות הגשת שתי חוות דעת: של מורשה נגישות השירות ושל מורשה נגישות מתו"ס.

בשלב הראשון נבדוק את כל התקנות וההוראות הרלוונטיות שחלות על העסק שפנה אלינו. בפרט, לפי המפורט להלן:

  • עסק בבניין חדש, בנין שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש.
  • עסק בבניין קיים, בנין שההיתר להקמתו ניתן לפני 1.8.2009, יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים. זאת גם אם העסק עצמו חדש.
  • תקנות הנגישות לשירות, שבהן נכללות הוראות לגבי תכנון פנים, ריהוט ושירות, וכן התאמות עבור אנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית. 

כיום לא יחודש רישיון עסק ולא יתקבל אישור לפתיחת עסק ללא עמידה בדרישות הנגישות.

ליצירת קשר