Read more about the article נגישות בברכות שחיה- למה זה חשוב?
swimming pool with stair at hotel

נגישות בברכות שחיה- למה זה חשוב?

"השתתפות שיוויונית ומלאה בכל תחומי החיים..." כך מלשון החוק וזו כוונת המשוררכשמדברים על שילוב אמיתי בכל תחומי החברה, בכל המרחבים הציבורים, אז בוודאי שגם החלקים הכיפיים שיש לנו במרחב הציבורי…

להמשך קריאהנגישות בברכות שחיה- למה זה חשוב?

מבוא לנגישות

רציונאל הנגישותלכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. ועל כן נדרש קיומם של הסדרי נגישות שיאפשרו לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות להגיע ליעדם ולאפשר את השתתפותם והשתלבותם בחברה באופן שוויוני,…

להמשך קריאהמבוא לנגישות

חוק הנגישות – החקיקה

החקיקההחוק המוביל כיום את נושא הנגישות ואנשים עם מוגבלות הינו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הכולל: איסור אפליה, תעסוקה, וכולל הגדרות של מהי נגישות, ומהם המקומות הציבוריים הדורשים הנגשה,…

להמשך קריאהחוק הנגישות – החקיקה